Các đoạn biểu thức chính quy mà lập trình viên hay sử dụng

1. Kiểm tra Email ^[a-z][a-z0-9_\.]{5,32}@[a-z0-9]{2,}(\.[a-z0-9]{2,4}){1,2}$ Kiểm tra email có chính xác không là 1 điều vô cùng quan trong trong lập trình nhằm xác thực tài khoản của người dùng. 2. Độ mạnh của mật khẩu ^(?=.*[A-Z].*[A-Z])(?=.*[!@#$&*])(?=.*[0-9].*[0-9])(?=.*[a-z].*[a-z].*[a-z]).{8}$ Tương tự như email, độ mạnh của mật khẩu cũng khá là quan trọng trong việc bảo vệ […]

Continue Reading

Tìm hiểu về hệ điều hành Backtrack

Kiểm thử thâm nhập (Pentest) là một phần của “những nhiệm vụ theo sự phân công” cho mỗi quản trị viên hệ thống. BackTrack Linux (https://www.backtrack-linux.org/) là một bản phân phối tùy chỉnh được thiết kế để kiểm thử bảo mật cho tất cả các cấp độ kỹ năng, từ người mới bắt đầu đến các chuyên gia. […]

Continue Reading

Thành phố New Orleans bị tấn công bởi Ransomware RYUK

Thành phố New Orleans là nạn nhân mới nhất của một cuộc tấn công ransomware. Cuộc tấn công khiến cho nhiều trang web của thành phố rơi vào tình trạng offline. May mắn thay, malware chưa gây ra thiệt hại gì nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nghi vấn và thông tin cần được xem xét. […]

Continue Reading

Mã độc Snatch Ransomware đưa Windows vào chế độ Safe Mode để vô hiệu hóa Anti-virus

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng mới phát hiện ra một biến thể mã độc mới có tên ransomware Snatch, có khả năng tự khởi động lại windows vào chế độ Safe Mode để vô hiệu hóa phần mềm Antivirus, sau đó mới thực hiện mã hóa dữ liệu của nạn nhân. Khi mà […]

Continue Reading